Privacyverklaring: Klik hier
Keuzemenu stoppen met roken
Home
Zorgverzekeringen
Trainingen/Coaching
Lasertherapie
Bedrijven
Tarieven
Contact

Voordeel voor de werknemer door het verbeteren van de gezondheid door het stoppen met roken, Voordeel voor de werkgever door het verbeteren van de gezondheid van het bedrijf door het stoppen met roken!

Trainingen en coaching

Inschrijfformulier

 

Voordeel voor de werknemer door het verbeteren van de gezondheid!

 

Voordeel voor de werkgever door het verbeteren van de gezondheid van het bedrijf!

 

Een rokende full time werknemer die gemiddeld vier keer per dag 10 minuten weg is van zijn werkplek om te roken (inclusief heen en weer lopen) besteedt 3 uur en 20 minuten aan roken per week en ca. 150 uur per jaar (uitgaande van 45 werkweken). Bij een uurprijs van € 50,- betekent dit een verlies van € 7500,- per jaar per rokende werknemer aan rookpauzes.

 

Het ziekteverzuim van werknemers wordt in drie kengetallen weergegeven: het aantal verzuimdagen per jaar, het aantal ziekmeldingen per jaar en het percentage verzuimde werktijd. Niet rokers melden zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek. Rokers melden zich 1,4 maal vaker ziek dan niet-rokers en zijn dus gemiddeld 1, 4 keer per jaar afwezig wegens ziekte.

 

Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers in Nederland van 4% in 2007, komen zware rokers op 5,8%, matige rokers op 3,8%, ex-rokers op 3,4% en nooit-rokers op 2,4% (CBS).

 

Bron: Stivoro- rookvrij 2004- onderzoek roken de harde feiten; volwassenen 2002

 

Indien u uw medewerkers kunt aanmoedigen om te gaan stoppen met roken levert dat voor u en uw medewerker enorme voordelen op.

 

Welke manier van stoppen past het beste bij u en uw medewerkers?

 

U heeft de keuze uit:

 

A. De groeps- individuele trainingen en de telefonische coaching:

 

Groepstrainingen

 

Gedurende een periode van 3 maanden komt een groep van 8 tot 12 gemotiveerde stoppers in totaal 9 keer, ong. 1,5 uur per keer, bijeen. Gedurende deze bijeenkomsten doorlopen zij alle fases van het proces naar het stoppen met roken, (voorbereiden, stoppen, volhouden en terugvalpreventie) Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen uit nicotinevervangende middelen (kauwgom, zuigtabletten, pleisters) of medicijnen, de trainer zal u hierbij adviseren.

 

Persoonlijke begeleiding

 

De persoonlijke begeleiding van Methera bestaat uit een persoonlijk intakegesprek van ongeveer een uur en 3 vervolggesprekken van ongeveer dertig minuten, verspreid over drie maanden.

De persoonlijke begeleiding is gericht op gedragsverandering waarbij gebruik wordt gemaakt van motiverende gespreksvoering, zelfcontroletraining en terugvalpreventie

 

Telefonische coaching

 

De telefonische coaching van Methera bestaat uit een persoonlijk intakegesprek van een uur en vijf of zes vervolggesprekken van ongeveer vijftien minuten, verspreid over drie maanden.

De telefonische coaching is gericht op gedragsverandering waarbij gebruik wordt gemaakt van motiverende gespreksvoering, zelfcontroletraining en terugvalpreventie.

 

U wordt begeleid door een bevoegde en gecertificeerde trainer/coach welke is opgenomen in het kwaliteitsregister stoppen met roken.

 

De groeps- en individuele trainingen zijn ook in 2020 door vrijwel alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket, de vergoedingen voor nicotinevervangers/medicijnen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket.

 

U kunt in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar nazien of het stoppen-met-rokenprogramma wordt verrekend met uw eigen risico.

Met het oog op de vergoeding van uw zorgverzekeraar is het belangrijk dat u navraag doet bij uw huisarts over mogelijke trajecten die u al heeft doorlopen in verband met gezondheidsklachten, (ook wel eerstelijns keten genoemd) zoals

 

Een aantal zorgverzekeraars verlangen een verwijzing door de huisarts. De trainer kan na uw aanmelding mogelijk nog verzoeken om een verwijsbrief van uw huisarts aan te leveren.

 

Methera heeft met vrijwel alle grote zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Pakje Kans training. Werknemers die bij deze verzekeraars zijn aangesloten hebben recht op vergoeding vanuit het basispakket.

 

B: Stoppen met roken op de werkvloer:
Methera Methode met ondersteunende Lasertherapie

 

In de eerste bijeenkomst van 4 uur worden de deelnemers in groepen van 8 tot 10 personen geïnformeerd over hun rookgedrag en gemotiveerd om daar verandering in te gaan brengen. Na een week doorroken, bewust wordend van hun rookgedrag, vindt de laserbehandeling plaats en stoppen zij met roken. Gesprekken (in groepen) en laserbehandeling (individueel) kunnen naar keuze zowel op uw bedrijf als in onze praktijk plaatsvinden.

 

Uiteraard streven wij ernaar om zoveel mogelijk medewerkers te motiveren om blijvend te stoppen. Uw medewerkers hebben, bij terugval, binnen een half jaar het recht op een gratis tweede behandeling.

 

Ook zullen wij hen na de behandeling telefonisch blijven coachen. De combinatie van een goede voorbereiding door informatie, de motivatieversterking, de bewustwording, de laserbehandeling en de coaching maakt dat onze methode tot een zeer succesvolle manier om te stoppen met roken is uitgegroeid.

 

Kosten voor de Methera Methode: € 275,- excl BTW per persoon.

 

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een deel van onze laserbehandeling, kijk voor meer informatie op onze website.

 

Contra indicatie: onze laserbehandeling is volstrekt onschadelijk, dus kan iedereen door ons behandeld worden. Met uitzondering van: zwangere vrouwen, dragers van een pacemaker en mensen met psychische aandoeningen, zoals depressiviteit en schizofrenie.

 

Bij Methera Lasertherapie Rotterdam kunt u ook terecht voor:

Neem contact met ons op via:

Tel.: 010 - 452 7413

of het contactformulier

 

Wilt u liever door ons gebeld worden?

Klik dan hier.

 

 

 

 

 

 

Active-air/Air-energy, geactiveerde zuurstoftherapie in Rotterdam

Zuurstoftherapie