Voordeel voor de werknemer door het verbeteren van de gezondheid!

 

Voordeel voor de werkgever door het verbeteren van de gezondheid van het bedrijf!

 

Een rokende full time werknemer die gemiddeld vier keer per dag 10 minuten weg is van zijn werkplek om te roken (inclusief heen en weer lopen) besteedt 3 uur en 20 minuten aan roken per week en ca. 150 uur per jaar (uitgaande van 45 werkweken). Bij een uurprijs van € 50,- betekent dit een verlies van € 7.500,- per jaar per rokende werknemer aan rookpauzes.

 

Het ziekteverzuim van werknemers wordt in drie kengetallen weergegeven: het aantal verzuimdagen per jaar, het aantal ziekmeldingen per jaar en het percentage verzuimde werktijd. Niet rokers melden zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek. Rokers melden zich 1,4 maal vaker ziek dan niet-rokers en zijn dus gemiddeld 1, 4 keer per jaar afwezig wegens ziekte.

 

Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers in Nederland van 4% in 2007, komen zware rokers op 5,8%, matige rokers op 3,8%, ex-rokers op 3,4% en nooit-rokers op 2,4% (CBS).

 

Indien u uw medewerkers kunt aanmoedigen om te gaan stoppen met roken levert dat voor u en uw medewerker enorme voordelen op.

  • hogere productie door gezondere en fittere medewerker
  • lager ziekteverzuim
  • minder verlies aan arbeidsuren
  • verbetering werksfeer door minder wrijving tussen rokers en niet-rokers
  • betere uitstraling van bedrijf (geen rokers en stank meer rond de vestiging)

 

Welke manier van stoppen kiezen uw medewerkers?

Stoppen met roken op de werkvloer:
Methera Methode met ondersteunende Lasertherapie

 

In de eerste bijeenkomst worden de deelnemers in groepen van 8 tot 10 personen geïnformeerd over hun rookgedrag en gemotiveerd om daar verandering in te gaan brengen. Na een week doorroken, bewust wordend van hun rookgedrag, vindt de laserbehandeling plaats en stoppen zij met roken. Gesprekken (in groepen) en laserbehandeling (individueel) kunnen naar keuze zowel op uw bedrijf als in onze praktijk plaatsvinden.

 

Uiteraard streven wij ernaar om zoveel mogelijk medewerkers te motiveren om blijvend te stoppen.

Uw medewerkers hebben, bij terugval, binnen een half jaar het recht op een gratis tweede behandeling.

 

De combinatie van een goede voorbereiding door informatie, de motivatieversterking, de bewustwording en de                          laserbehandeling maakt dat onze methode tot een zeer succesvolle manier om te stoppen met roken is uitgegroeid.

 

Kosten voor de Methera Methode: € 275,- excl BTW per persoon.

 

Contra indicatie: onze laserbehandeling is volstrekt onschadelijk, dus kan iedereen door ons behandeld worden.                                                   Met uitzondering van: zwangere vrouwen, dragers van een pacemaker en mensen met psychische aandoeningen,                                                         zoals depressiviteit en schizofrenie.

Op een dag zag ik in dat stoppen niet het probleem is, 

maar juist de oplossing! 

 

- Onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten -